top of page

 

הכנס השנתי לנושאי סת"ם

מדי שנה נקיים כנס לכל נושאי הסת"ם, ובו הרצאות, סדנאות ודוכנים להצגה ומכירה של כל הקשור לסת"ם

 
"הפנינג" במשך חצי יום, בו ישודרו הרצאות וסדנאות באמצעות הזום.יהיו גם "חדרי דיון" נפרדים, אליהם יוכלו קבוצות מבקרים להיכנס ולדון בנושאים שונים במקביל.

 

bottom of page