קורס מקוון להכנת קולמוס נוצה או קנה

הקורס כולל סדרת שיעורים מקוונים, ושני מפגשי זום אישיים

בקורס קצר זה תלמד להכין קולמוס נוצה, קולמוס קנה, וחידוד קולמוס פלסטיק.

יש גם סרטוני בונוס על חדות הכתיבה, ישיבה נכונה ושליטה בנזילת הדיו.

פתיחת הקורס בט"ז תמוז

בהצלחה!