top of page

רוצה ללמוד הגהה+תיוג?
הצטרף לרשימת המתנה בקבוצת הווטסאפ

 
מאת הרב אליעזר אדם, ראש מכון מלאכת שמים ללימוד אומנות הסת"ם
מחיר קורס הגהה= 400 ש"ח          קורס תיוג ללא תשלום
הקורס יתקיים במשך ארבעה שבועות, עם שיעור זום של  שעה
וחצי בכל יום ראשון,
ומשימות בדיקת מזוזות בחברותא במשך השבוע 
(הוראות מפורטות לקורס)

הקורס מיועד רק למי שמתחייב להשקיע שעה ביום בחברותא, במשך ארבעת שבועות הקורס!
תנאי מקדים להצטרפות- בקיאות מצוינת בהלכות סת"ם לסופר
הקורס יתחיל מדי 3 חדשים, מיד עם השלמת 10 משתתפים
מבחן+ תעודה ממכון מלאכת שמים

פרטים נוספים, התארגנות וקביעת זמני הלימוד וכו-
יתקיימו בקבוצת הווטסאפ דלעיל

המלצות תלמידים שהשתתפו בקורס

bottom of page