top of page

איגוד סופרי הסת״ם

ארגון התנדבותי לקידום סופרי סת"ם

 האיגוד הוקם על מנת לעזור לסופרי סת"ם לעבוד ישירות מול לקוחות, ולסייע לקונים למצוא סופרי סת"ם מוסמכים, אמינים והעובדים לפי אמנת  שירות ואיכות ברמה גבוהה ותוך ניהול ספרים כחוק.ע

חברי האיגוד פועלים בעצמאות מוחלטת

מכירה ישירה באינטרנט וכוח קנייה מגובש

רשת חברתית ומקצועית

הדרכה וליווי בפתיחת תיק וניהול ספרים

אמנת איגוד סופרי הסת״ם

 אנו, חברי אגודה התחייבנו לעבוד לפי הכללים הבאים

מתחייבים לתת ללקוח שירות אדיב, הוגן ומקצועי

מנהלים ספרים כחוק

מפרידים כל נגיעה בין אותיות, לפני המשך הכתיבה

בודקים אישית את כל היוצא מתחת ידינו

מבטאים כל מילה בפה טרם כתיבתה

חוזרים על ההלכות בקביעות ונבחנים עליהם לפחות פעם בשנה

בעלי תעודה מבית דין מוכר כגון "משמרת סת"ם" או דומה

bottom of page