top of page

פעם ב3 חודשים, עם הגעת מלאי חדש, נפגשים לארוחת בוקר וקנייה מודרכת עם הרב אליעזר אדם.
השתתפות בהוצאות- 70 ש"ח למפגש
המפגש הבא מתוכנן לתחילת חודש אייר


מטרת הקבוצה אינה קבלת הנחה לקניה מרוכזת
(אף שתכל'ס יהיו הנחות)
אלא התמקצעות מצטברת בבחירת קלף,
והשגת קלף מעולה לפני דילולו על ידי שאר הלקוחות

bottom of page