top of page

 "בית מדרש" וירטואלי "יחדיו ירננו" (זום)
 


בית מדרש מרכזי, פתוח לכולם, ממנו אפשר להיכנס ל"חדרים" נוספים בהם יתקיימו שיעורים, חברותות, קבוצות לימוד קבועות ועוד.
לפי חדרים*:

 
מגידי שיעורים שירצו לתת שיעור קבוע, יוכלו לקבל "חדר" מיוחד לכך.
הרעיון הוא שכל אחד יוכל להיכנס ל"בית מדרש" זה ולמצוא את מבוקשו.
תהיה אפשרות גם להעביר סדנאות אחרות בנושאים מעשיים באופן קבוע או חד פעמי.
הכל יהיה בחינם, כמובן 😁


* לאחר הכניסה, בתחתית המסך, יש 4 משבצות עם המילים breakout rooms.
 

כניסה לבית המדרש
bottom of page