חיפוש

הבחנה במקרה של ספק נגיעהלפעמים, יש ספק נגיעה בין אות לאות, או בין חלקי אות. כשקשה לראות בעין רגילה, לפני שמחפשים זכוכית מגדלת, אפשר להשתמש בטכניקה הבאה: מסתכלים על השטח הלבן שמעל ל"נגיעה", ו"יורדים" עם העין דרך ה"נגיעה" אל השטח הלבן שמתחתיה )כדוגמת משפך- ראה ציור( בש אם הראיה"זורמת" ללא עיכוב, אז כנראה שאין נגיעה, כי אם היתה נגיעה קטנה, העין היתה מרגישה את זה בדקות דדקות, כעין "פגימת סכין"...

0 צפיות