המפגש השבועי לסופרי סת"ם

מדי שישי ב9 בבוקר, חצי שעה להעלות כל בעיה בתחום הסת"ם-ולקבל מענה.
 

מ930 עד 10  שיעור הלכה
מומלץ להתחבר מספר דקות לפני 9