הטיפ השנתי לסופרי סת"ם

מדי שנה, בכנס השנתי, יוכרז הזוכה בתואר
"בעל הטיפ השנתי לסופרי סת"ם"

במשך השנה, יכולים סופרי סת"ם לשלוח טיפים בעלי ענין לסופרי סת"ם, בעלי תועלת מקצועית לסופרי סת"ם, או היכולים לחזק את שמירת מצוות הסת"ם בקרב הציבור.

מדי שנה, בחודש ניסן, יוכלו סופרים מרחבי העולם להצביע בעד הטיפ הטוב\המועיל ביותר שהוצע במשך השנה. הזוכה ברוב קולות הפונים- יוכרז בכנס השנתי, ויקבל פרס ותעודה, המעידה על תרומתו. כל הטיפים שיוצעו במשך השנה- ירוכזו ויפורסמו, עם ציון שם השולח (אפשר גם בעילום שם)