לפניך מספר אפשרויות לקניית קלף וציוד סת"ם אונליין

בני ברק

בראון יצחק - מקור הקלף

זכריה 9 בני ברק

03-5704128

קלף רוזמן

נחמיה 10 בני ברק

050-4108006

אשדוד

קלף בק

חסדא 17 אשדוד

057-3178198

קלף נפרשטק

בר חלפתא 10  אשדוד

057-3110450

מרכז הקלף המהודר

רחוב האמוראים 4 אשדוד

08-8669836

באר שבע

אטל משה   0544650704

בית שמש

קלף קלצקין

 נהר הירדן 32 (בחניה) בית שמש.

מקבלים הזמנות לכל רחבי הארץ, 

053-4103540

קלף בק

שפת אמת 27 בית שמש

02-9915970

קלף נפרשטק

חזון איש 30 בית שמש

057-3192456

איכות הקלף

מרכז מסחרי רמב"ש א

02-9910140

קלף ברמה

רחוב נחל מיכה 17 בית שמש
מייל : Kobbu02@gmail.com

050-7717911

קלף נאה

אור שמח 12

052-7643772

חולון

קלף וציוד לסופרים - חסד משה

הבעל שם טוב 7 חולון

077-3001369

ירושלים

קלף בק

אלקנה 10 שכון חב"ד ירושלים

02-5370634

גוטמן קלף

המבי"ט 4 ירושלים

02-5371438

קלף ירושלים

מאה שערים 19 ירושלים

02-3520967

אשר יאקאב - תעשיית קלף

חברת תהילים 11 מאה שערי ירושלים

02-6522310

קלף נפרשטק

אבינועם ילין 18 ירושלים

057-3192456

קלף קרמר

אבן האזל 9 ירושלים

02-5377639

קסת - יצור קלף

מאה שערים 72 ירושלים

02-5829465

קרית גת

בית הסופר - האדמו"ר מחב"ד 27 קרית גת  052-7153125

נתניה

פאר הקלף

הקדר 27 נתניה

 052-2723618

חיפה

פנינת הקלף

קלף וציוד לסופרים

הגהה ידנית וממוחשבת

רח' יל"ג 35 חיפה

04-8124229

052-6176130

רכסים

קלף וציוד לסופרים - אשר גיאת

הרב קוק 27 רכסים

04-9846555

050-3207070

צפת

חיים דרעי - תשמישי קדושה

ציוד לסופרי סת"ם והגהות

שכונת כנען

052-7650795

ביתר

קלף בק

אלעזר המודעי 105 

052-7612188

 הידור ירושלים

hidurjerusalem@gmail.com

052-7177673

ברכפלד

קלף בק

יהודה הנשיא 24 ברכפלד

057-3111016