חיפוש

כתיבת פרשיה של יד בכתב יותר גדולהכתב הקטן בפרשייה של יד, מרתיע הרבה סופרים מלכתוב תפילין. גם מי שכותב פרשיות, יודע היטב כמה קשה לכתוב פרשייה של יד, יותר מפרשיות של ראש. אבל זה לא חייב להיות כך! אמנם בתפילין של ראש אנחנו מוגב לים בגודל הפרשייה, אבל בתפילין של יד אפשר בקלות לכתוב פרשייה בגודל של "תפילין חב"ד - 4 ס"מ. כל מה שצריך לעשות, זה לבקש בית של יד גבוה בחצי ס"מ בלבד! הרוחב של הבית נשאר אותו דבר, ותוספת הגובה כמעט לא מורגש, ולא פוגע כהוא- זה בהידור! הב"י בעצמו כותב שה"של יד" שלו ברוחב אצבע על אצבע וגובה שתי אצבעות! אמנם, חלק מיצרני הבתים יעקמו את האף....אבל אם עוד ועוד ידרשו, זה יהפוך להיות הסטנדרט )או לפחות מספיק נפוץ שלא יעקמו את האף...( ונוכל כולנו לכתוב פרשיות בכיף )ופחות בעיות!(

0 צפיות