חיפוש

הקלת הלחץ על פרק היד, והקטנת זוית האפ-האקאחת הבעיות הנפוצות בכתיבה, היא עייפות בפרק היד. כדי להתגבר על זה מרימים את המרפק, וכותבים יותר קרוב "לשעה 3 ,"ובכך מעייפים גם את הזרוע. אם רוצים להוריד את המרפק, זה דורש חיתוך האפ-האק בזוית חדה יותר- דבר הפוגם ביעילות הקולמוס )באופן תיאורטי הזוית הטובה ביותר לאפ- האק היא 90 מעלות, אבל זה לא מעשי...( פתרון אפשרי להקלה על פרק היד, תוך עשיית זוית יותר קהה באפ- האק, היא פשוט להניח את הקלף קצת בהטייה עם כיוון השעון )ראה תמונה( ככה התנועות יותר קלות, והקולמוס יתפקד יותר טוב!

0 צפיות