חיפוש

הורדת הלחץ בכתיבה בקולמוס מתכת


בקולמוס מתכת, עוד יותר מבקולמוס גמיש, יש משמעות ללחץ המופעל בעת הכתיבה. אחת הדרכים לצמצם את הלחץ )וזה יכול להקל על הכתיבה גם בתחומים אחרים( היא לחבר את חלק המתכת קצת בזוית לקצה הידית. בסכימה המצורפת ניתן להבחין בעובדה שהמתכת )אדום( לא מחוברת בהמשך ישיר לידית )כחול( , אלא כפופה קצת אחורה כאילו כתבו אתו לפני שהאפוקסי התייבש. על ידי הוספת הזוית הזו, מקטינים את הזוית בין הכתיבה לקלף, והכתיבה נהיית יותר "שטוחה". כתיבה "שטוחה" היא דבר רצוי ממילא, ואנו תמיד משתדלים להחזיק את הקולמוס כמה שיותר בשכיבה. בשיטה זו מרויחים כמה מעלות בזוית בין הקולמוס לקלף, וכן גם הלחץ קטן.

0 צפיות